ALGEMENE VOORWAARDEN

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Corset Story Ltd. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Corset Story Ltd. Corset Story Ltd. Corset Story Ltd biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen aanvaardt.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons aan te kopen, neemt u deel aan onze "diensten" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of content leveranciers zijn.

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met alle voorwaarden van deze overeenkomst akkoord gaat, mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van de diensten. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

 

Op alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door verder gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen bevestigt u de aanvaarding van deze wijzigingen.

 

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

 

HOOFDSTUK 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

 

Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste voldoet aan de wettelijke bepaling van meerderjarigheid in uw staat of provincie van verblijf, of dat u voldoet aan de wettelijke bepaling van meerderjarigheid in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw gezag hebt toe te staan deze site te gebruiken.

Het is niet toegestaan onze producten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de diensten, wetten binnen uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het auteursrecht).

Het is niet toegestaan om wormen, virussen of codes van destructieve aard over te brengen.

Een inbreuk of schending van een van de voorwaarden heeft onmiddellijke beëindiging van uw diensten tot gevolg.

 

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook de dienstverlening aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kunnen worden overgedragen en betrekking kunnen hebben op (a) transmissies via diverse netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de diensten, het gebruik van de diensten of de toegang tot de diensten of enig contact op de website via dewelke de diensten worden aangeboden, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De paragrafen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn slechts voor het gebruikersgemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

HOOFDSTUK 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere, of actuelere informatiebronnen. Het vertrouwen van de gegevens op deze site geschiedt op eigen risico.

Deze site kan bepaalde verouderde informatie bevatten. Informatie uit het verleden is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

 

HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de diensten (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de diensten.

 

HOOFDSTUK 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk dat bepaalde producten of diensten uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Van deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en deze kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer alle kleuren accuraat weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen per afzonderlijk geval besluiten van dit recht gebruik te maken. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door ons naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van elk willekeurig product te allen tijde te staken. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is aangeschaft of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de diensten zullen worden gecorrigeerd.

 

HOOFDSTUK 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN BANKGEGEVENS

 

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op bestellingen die door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres zijn geplaatst. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling doorvoeren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, resellers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

 

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en juiste aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen in onze winkel. U gaat akkoord met het onmiddellijk updaten van uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid bekijken.

 

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE TOOLS

 

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden die wij niet beheren en waarover wij geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de betreffende derde partij(en).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

HOOFDSTUK 8 - LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze diensten beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de reglementen van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden dienen gericht te worden aan de derde partij.

 

HOOFDSTUK 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

 

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), verzendt, gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn nu, noch in de toekomst, verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om content te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden voor de dienstverlening.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van onze diensten of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e mailadres, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor door u gemaakte opmerkingen en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

HOOFDSTUK 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

De verstrekking van uw persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

 

HOOFDSTUK 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN NALATIGHEDEN

 

Soms kan er informatie op onze site of in de diensten staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transporttijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien de informatie in de diensten of op een verwante website op enig moment onjuist is.

Wij zijn niet verplicht tot het updaten, wijzigen of verduidelijken van informatie over onze diensten of op een gerelateerde website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Geen enkele gespecificeerde update- of refresh van gegevens die in onze diensten of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de diensten of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

HOOFDSTUK 12 - VERBODEN GEBRUIK

 

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de diensten of van een verwante website, andere websites of het internet zullen of kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de diensten of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de diensten of een verwante website te beëindigen vanwege overtreding van een van de verboden vormen van gebruik.

 

HOOFDSTUK 13 - AFWIJZING VAN GARANTIEAANSPRAKEN; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de dienst, of het niet kunnen gebruiken ervan, op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Corset Story Ltd, onze directeuren, functionarissen, werknemers, ilialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijk maximaal toegestane omvang.

 

HOOFDSTUK 14 - SCHADELOOSSTELLING

 

U gaat ermee akkoord Corset Story Ltd en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke vordering of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die door een derde wordt ingesteld wegens of voortvloeit uit uw inbreuk op deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw inbreuk op de wet of de rechten van een derde.

 

HOOFDSTUK 15 - SCHEIDBAARHEID

 

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

 

HOOFDSTUK 16 - BEËINDIGING

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) weigeren.

 

HOOFDSTUK 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de diensten worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

 

HOOFDSTUK 18 - GELDEND RECHT

 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

 

HOOFDSTUK 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING

 

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw verdere gebruik van of toegang tot onze website of de diensten na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 

HOOFDSTUK 20 - CONTACTGEGEVENS

 

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u aan ons richten via sales@corset-story.com.